Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nhungthientai

Pages: [1]
1
General Discussion / How to refer to the properties of a product!!!
« on: February 20, 2019, 10:25:58 am »
Báo cáo thực tập kế toán đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán
Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ mang đến bạn mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán công nợ. Trong tình huống bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy xem thêm dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Luận Văn Việt.* Hình thức sổ kế toán:

Căn cứ vào Luật Kế toán, các chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành và yêu cầu quản lý. Công ty áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ”

* Hệ thống sổ kế toán:

Sổ kế toán chính thức và duy nhất cho một kỳ kế toán năm theo đúng quy định của Luật Kế toán và Chế độ kế toán hiện hành, gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

Công ty thực hiện mở sổ kế toán tổng hợp tương đối đầy đủ theo đúng quy định của Chế độ kế toán áp dụng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm:

- Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02b-DN). Tuy nhiên, sổ này mở ra nhưng chưa thực hiện ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo quy định.

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Luận Văn Việt nhé.

- Sổ Cái (Sổ Cái ít cột mẫu số S02c1-DN và Sổ Cái nhiều cột mẫu số S02c2-DN) để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tuỳ theo số lượng ghi chép các nghiệp

vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.kế toán đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán

===> Xem thêm : viet assignment thue

* Sổ kế toán chi tiết:

Theo yêu cầu quản lý, Công ty đã mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết, như: Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá; bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, thẻ kho, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bán, sổ chi tiết tiền vay, sổ chi tiết bán hàng, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh... Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ và Sổ cái.

* Trình tự ghi sổ:

Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty được thực hiện tương đối đầy đủ theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành, cụ thể:

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.kế toán đặc điểm vận dụng hệ thống sổ kế toán

- Cuối tháng phải khoá sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.

- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, hãy tham khảo dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của Luận Văn Việt. Về giá làm báo cáo thực tập, chúng tôi sẽ căn cứ vào ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline để báo giá cho bạn.

Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Luận Văn Việt chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất.

==> Bài viết tham khảo : Công thức viết assignment chất lượng và đạt điểm cao

Pages: [1]